výživa | zdraví | krása

Bioimpedanční analýza

Co je bioimpedanční analýza? Je to vyšetřovací metoda, která díky vodivosti a odporu lidského těla dokáže určit procentuální zastoupení jednotlivých tkání lidského organismu – tuku, vody a svalové hmoty. Voda se chová jako vodič, tuk jako nevodič. Segmentové měření je technologie, která rozděluje lidské tělo na 5 částí (válců) a měří je odděleně (zvlášť každou končetinu a trup). Pomocí 8 dotykových elektrod je do těla vpouštěn elektrický proud o různém napětí a proudění, čímž získáme informace o 5 různých odporech trupu a každé z končetin. Díky tomu zobrazí přístroj rozložení tuků, svalů a vody v jednotlivých částech těla. Tato metoda má velký význam v kardiologii, nefrologii a pro posouzení stupně obezity.

Upozornění:

Bioimpedanční analýzu nesmí podstoupit osoby, které mají:

 • lékařské elektronické implantáty jako kardiostimulátor
 • elektronické náhrady vnitřních orgánů jako umělé srdce, plíce, atd.
  • přenosný elektronický lékařský přístroj jako elektrokardiograf
  • těhotné ženy

Příprava před měřením:

 • 8 – 12 hodin před vyšetřením klient/ka nesmí pít alkohol
 • měření se má provádět nalačno nebo alespoň 2 hodiny před vyšetřením nesmí klient/ka nic jíst ani pít
 • necvičit nebo nesprchovat se před měřením
 • neměřit se po náhlém vstávání, před měřením alespoň 5 minut stát
 • neměřit se při léčbě diuretiky
 • neměřit se při probíhajícím menstruačním cyklu, protože obsah vody v těle bude příliš vysoký
 • před měřením odložit těžké oblečení a kovové předměty (šperky)

 

Průběh vyšetření:

Přístroj nejprve zváží hmotnost klienta a po zadání nezbytných údajů (výška, pohlaví, věk) zobrazí rozložení tuků, svalů a vody v jednotlivých částech těla.

Vyšetření je zcela nebolestivé, asi jako byste se vážili na osobní váze. Celková doba měření je asi 2 minuty.

Výsledek je ihned k dispozici a slouží jako podklad ke zhodnocení celkového stavu klienta, případně pro nastavení úprav jeho životního stylu (výživový plán, pohybová aktivita apod.).